شروع به کار برای تنظیمات انجمن قمقمه دات کام

شروع به کار برای تنظیمات انجمن قمقمه دات کام

انجمن تفریحی فرهنگی قمقمه دات کام در تاریخ 1.4.1393 شروع به کار و افتتاح شده است که متاسفانه بدلیل مشغله ی زیاد فعلا در حدود 80 % آن تکمیل شده است.

امیدواریم به زودی این قسمت هم بطور کامل در دسترس کاربران و دوستان قرار بگیرد.

http://forum.qomqome.com/